Služby Jihosepar a.s. 

1. vykupujeme a zpracováváme sběrový papír všech tříd

2. vykupujeme a zpracováváme všechny druhy plastů a folie (LDPE, HDPE, PET, ABS, nápojové kartony, kelímky, tvrdé plasty…)

3. vykupujeme železo a barevné kovy prostřednictvím externí společnosti

4. dotřiďujeme a drtíme sběrový papír a plast

5. dotřiďujeme a svážíme sklo

6. lisujeme druhotné suroviny do balíků na automatických kontinuálních lisech

7. likvidujeme nebezpečné odpady (NO) prostřednictvím externí společnosti

8. zajišťujeme kontejnerovou a plachtovou přepravu druhotných surovin přímo ke zpracovateli (vlastními prostředky nebo externími dopravci)

9. přistavujeme kontejnery

10. připravujeme soutěž ve sběru druhotných surovin pro školy a jiná mládežnická zařízení

11. zajišťujeme kompletní servis pro podniky, sběrné dvory a jiné zpracovatele (vývozy, kontejnery…)

12. uskladňujeme zpracovaný a slisovaný (popřípadě volně ložený) materiál pro naše odběratele

13. poskytujeme profesionální přístup zkušených pracovníků s dlouholetou praxí

14. nabízíme poradenství v ekologii

Loading